Ubytovateľ môže od zákazníka žiadať zálohu za rezerváciu pobytu. Ak zákazník zruší rezerváciu 2 týždne pred nástupom, záloha sa nevracia.